Tlf.: 975 51 770  

haukelivegen 431- 5574 skjold

Referanser

OVERSIKT OVER VÅRE STØRSTE PROSJKTER

 

Vi har også en rekke prosjekter i mindre skala og jobber kontunerligt med mindre ombygginger og oppdrag.

 

 

2018           HIM Etne miljøstasjon                   Nybygg 

2018           Vikahaugane idrettshall                Rehabilitering fasader

2018           Sveitservilla Haraldsgt 15             Rehabilitering fasader 

2018           Kvalasenteret, 16 leiligheter         Nybygg

2018           Ølen brann, ambulansesenter      Nybygg

2018           Solstein                                         Nybygg

2017           Stord Ungdomskule                      Nybygg

2017           Norengros                                     Innredning, nybygg

2017           Kopervik Kirke                              Nybygg

2016           Førde Skule                                  Rehabilitering 

2016           Trovåg settefisk anlegg                Innredning hall 1

2015           Familiens Hus                               Nybygg kontorer

2015           Transportkompetanse                  Nybygg kontorer

2015            Familievernkontoret                     Ombygging kontorer

2015           Grindhaug skole                           Utskifting av vinduer

2015           Klinikk Hausken                           Tilbygg kontorer

2014           Hjemmetjenesten                         Ombygging kontorer

2014           Apply Leirvik                                 Nybygg, kontorer

2014           Solsiden                                        Nybygg, 68 leiligheter

2014           Haugaland A-senter                      Nybygg, instutisjonsbygg

2014           Nødsentralen                                Tilbygg                                                                                                                                           2013           Etne Sparebank                            Rehabilitering, fasader

2013           Etne kulturskule                            Kontorer

2012           Etne kyrkje                                   Nybygg kyrkje

2012           Årabrot rensestasjon                    Nybygg, innvendig og utvendig utførelse

2012           Mediehuset                                   Innredning, nybygg

2012           Hogganvik landsby                      Nybygg instutisjon/familiehus

2012           Aerobic senteret                           Ombygging

2012           Suldal transport                            Innredning nybygg, kontorbygg

2012           Sim stord                                      Nybygg, inn og utvendig utførelse

2012           Skakkesenteret                            Nybygg, inn og utvendig utførelse

2011           Håvik skole                                  Rehabilitering

2011           Ryfylke fjordhotell                         Tømrerarbeid med underleveranser

2010           Sandeid Fengsel                           Rehabilitering

2008           Solvangen                                     Nybygg, 47 leiligheter

2008           Moster Håvik skole                       Undertenterprise tømrerarbeider

2008           Moksheim brygge 52 leiligheter    Underrntreprise tømrerarbeider

2006           Vanvik skule                                 Tømrerarbeid med underleveranser

2006           Sjøfartsdirektoratet                       Underentreprise tømrerarbeider

2006           Rødne kraft                                   Underentreprise tømrerarbeider

2005           Ølen Rådhus                                 Tømrerarbeid med underleveranser

2005           Sandeid barnehage                       Tømrerarbeid med underleveranser

2005           Smeasundet Amfi                          Underleveranse tømrerarbeider

2004           Paradis, 5 stk boliger                    Tømrerarbeid med undelevranse

2004           Etne Omsorgsenter                      Tømrerarbeid med underleveranse

2004           Hordaplass, leiligheter                  Underleveranse tømrerarbeid

2002           Førresdalen barnehage                Tømrerararbeider

2003           Enge skole                                    Tømerarbeid med underleveranse

2001           Bokn skole                                    Tømrerarbeid med underleveranse